Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Crempog Traddodiadol

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 10 munud
Yn gwneud: 8-10

Cynhwysion
110g blawd plaen wedi’i ridyllu, pinsiaid o halen
2 Wy Birchgrove
200ml llaeth wedi’i gymysgu â 75ml o ddwr
50g menyn Cymreig

I’w gweini:
siwgr mân euraid
darnau o lemwn

Dull
Rhidyllwch y blawd a’r halen i mewn i bowlen gymysgu fawr. Gwnewch dwll ynghanol y blawd a thorrwch yr wyau i mewn iddo. Chwisgiwch yr wyau a gofalwch fod yr holl flawd o gwmpas ymyl y bowlen yn cael ei gynnwys.

Ychwanegwch y gymysgedd llaeth a dwr, ychydig ar y tro. Chwisgiwch yn barhaus nes bod yr holl laeth a dwr wedi cael ei ychwanegu a bod y cytew yn llyfn ac yn debyg i hufen tenau.

Toddwch y menyn mewn padell. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd ohono at y cytew a’i chwisgio i mewn, ac yna arllwyswch y gweddill i mewn i bowlen a’i ddefnyddio i iro’r badell, gan ddefnyddio papur cegin i ddwbio o’i gwmpas cyn gwneud pob crempog.

Cynheswch dros wres uchel, trowch y dymheredd i lawr, taenwch gyda pheth o’r menyn wedi toddi ac ychwanegwch ddau letwad llawn o’r cytew. Trowch y cytew o gwmpas y badell a’i goginio am tua 30 eiliad. Gofalwch fod y crempog yn rhydd a thaflwch ef.

Coginiwch am ychydig eiliadau eto a’u gweini gyda chwistrell da o siwgr a digon o sudd lemwn.