Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Crempog Rhiwbob wedi’i Stiwio gyda Blas Sinsir


Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 20 munud
Yn gwneud: 8

Cynhwysion  
Ar gyfer y crempog:

200g blawd plaen
1 llwy de o soda pobi
50g o siwgr brown tsgafn meddal
2.5cm darn o sinsir gwraidd ffres, wedi’i gratio’n fân
2 Wy Birchgrove canolig,
1 cyfan ac 1 wedi’i wahanu
284mI pot llaeth enwyn,
25g menyn Cymreig

Cynhwysion ar gyfer y rhiwbob: For the rhubarb:

200ml dwr
3 llwy fwrdd o siwgr mân
500g rhiwbob, wedi’u sleisio

Dull

Rhowch y rhiwbob, y dwr a’r siwgr mewn sosban a’u cynhesu’n raddol. Dewch â’r gymysgedd i fudferwi a choginiwch am 5-7 munud neu nes bod y rhiwbob yn feddal.

Rhidyllwch y blawd a’r soda pobi mewn bowlen, ac yna cymysgwch y siwgr i mewn. Gwnewch dwll yn y canol ac ychwanegwch y sinsir, yr wy cyfan a’r melynwy. Cymysgwch gyda llwy bren ac yn raddol ychwanegwch y llaeth enwyn, a throi’r cyfan nes bod y gymysgedd yn gytew trwchus, llyfn. Mewn bowlen lân, chwisgiwch y gwyn wy sy’n weddill gyda phinsiaid o halen i greu copaon meddal. Cymysgwch yn ysgafn i mewn i’r cytew gyda llwy fetel fawr.

Cynheswch ychydig fenyn mewn padell ffrïo anlynol nes iddo ewynnu. Arllwyswch lwy fwrdd dda o’r cytew i mewn i badell a’i daenu’n gylch tua 8 cm.Coginiwch dros wres cymhedrol am tua 3 munud nes bod swigod yn ymddangos ar wyneb y crempogau. Trowch nhw drosodd a’u coginio am 2-3 munud arall nes eu bod wedi codi ac yn euraid. Ail-adroddwch yr un broses nes bod yr holl gytew wedi’i ddefnyddio.

Rhowch y crempogau a’r rhiwbob mewn pentwr a’u gweini.