Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Crempog Banana gyda wedi’u gorchuddio a Rym


Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 20 munud
Yn gwneud: 8-10

Cynhwysion

Ar gyfer y crempog:
110g blawd plaen wedi’i ridyllu, pinsiaid o halen
2 Wy Birchgrove
200ml llaeth wedi’i gymysgu â 75ml o ddwr
½ llwy fwrdd o sinamon mâl
50g menyn Cymreig

Ar gyfer y topin:
4 banana
croen a sudd 1 oren
2 llwy fwrdd o siwgr
2 llwy fwrdd o rym tywyll

I’w gweini:
siwgr eisin, ar gyfer ysgeintio
crème fraiche

Dull
I wneud y cytew ar gyfer y crempog, rhidyllwch y blawd, y menyn a’r sinamon i fowlen a gwnewch dwll yn y canol. Cymysgwch yr wyau i mewn ac ychwanegwch a chymysgwch y llaeth a’r cymysgedd dwr i mewn yn raddol, gan dynnu’r blawd i mewn o’r ochrau i wneud cytew llyfn.

Toddwch y menyn mewn padell. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd ohono at y cytew a’i chwisgio i mewn, ac yna arllwyswch y gweddill i bowlen a’i ddefnyddio i iro’r badell, gan ddefnyddio papur cegin i ddwbio o’i gwmpas cyn gwneud pob crempog.

Cynheswch dros wres uchel, trowch y dymheredd i lawr, taenwch gyda pheth o’r menyn wedi toddi ac ychwanegwch ddau letwad llawn o’r cytew.

Trowch y cytew o gwmpas y badell a’i goginio am tua 30 eiliad. Gofalwch fod y crempog yn rhydd a thaflwch ef. Coginiwch am ychydig eiliadau eto.

Ewch drwy’r un drefn nes bod yr holl gytew wedi’i ddefnyddio. Pentyrrwch y crempogau, gwahanwch nhw gyda haenen o bapur gwrthsaim a’u cadw’n gynnes tra’n gwneud y topin banana.

Piliwch y bananas a sleisiwch nhw i badell ffrïo. Ychwanegwch y sudd a’r croen oren, y siwgr a’r rym. Cynheswch yn ofalus dros wres cymhedrol nes bod y siwgr wedi hydoddi a’r bananas wedi meddalu rhyw gymaint.

Gweinwch y crempogau wedi’u plygu yn eu hanner a’u gorchuddio gyda’r bananas rym.