Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Frittata Pupur Melys

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 10 munud

Cynhwysion
6 Wy Birchgrove
25g / 1 owns menyn Cymreig
15mI / llwy fwrdd o olew
1 pupur coch, heb yr hadau ac wedi’i sleisio
1 pupur melyn, heb yr hadau ac wedi’i sleisio
225g / 8owns madarch brown, wedi’u sleisio
15ml / 1 llwy fwrdd o mascarpone
50g/2 owns caws parmesan, wedi’i gratio
15ml / 1 llwy fwrdd o coriander ffres wedi’i falu’n fân

Dull
1. Chwisgiwch yr wyau mewn bowlen fawr. Cynheswch y menyn a’r olew mewn padell ffrïo drom 27 cm / 11″. Ffrïwch y pupur a’r madarch mewn dull sauté am tua 5 munud neu nes eu bod yn dyner: tynnwch allan o’r badell gyda llwy dyllog a gadewch y badell i ail-gynhesu am ychydig eiliadau. Arllwyswch yr wyau wedi’u curo a’u symud o gwmpas y badell, a chymysgwch y mascarpone a hanner y caws parmesan i mewn.
2. Gadewch i’r gwaelod goginio rhywfaint cyn ychwanegu’r pupur, y madarch a’r coriander. Gorchuddiwch gyda chaead a throwch y gwres i lawr. Coginiwch am tua 8 munud nes iddo godi a setio. Llaciwch yr ymylon gydag ysbodol a’i arllwys allan. Arllwyswch weddill y caws parmesan drosto. Torrwch yn ddarnau a’i weini gyda salad.