Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Amdanom ni

Mae Birchgrove yn fusnes teuluol bychan a sefydlwyd dros 30 mlynedd yn ôl ac mae’n cael ei redeg gan Tony a Gwen Burgess.

Efallai y gwelwch y faniau coch yn gyrru i fyny ac i lawr Cymru yn dod â’r wyau i’ch cyflenwr lleol.

Ni ddefnyddir unrhyw blaladdwyr na chwynladdwyr ar y ffermdir a ddefnyddir ar gyfer ein hieir, a dyna pam mae gennym fywyd gwyllt a blodau gwyllt o bob math ar y tir – delfrydol ar gyfer ein cywion cywrain!

Mae ein hwyau’n cael eu hachredu’n llawn gan gynllun bwyd rhyddid yr RSPCA, sy’n gofalu ein bod yn cynnal y safonau uchaf o ran lles a dulliau cynhyrchu. Er mwyn darllen mwy am yr RSPCA a’r Cynllun Bwyd Rhyddid, gwasgwch yma.

Nid ein bod eisiau brolio ond….rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac fe gawsom wobr Aur yn y Gwobrau Gwir Flas.

Hefyd, enillodd Birchgrove wobr ‘Ffermwr Dofednod y Flwyddyn’ yng Ngwobrau’r Farmers Weekly.

Ac yn olaf cawsom wobr ‘Cynhyrchwyr Bwyd y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Busnes Ceredigion i gydnabod y gwaith rydyn ni wedi’i wneud yn y gymuned leol.