Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Wyau Buarth Arobryn

Mae pawb yn hoffi enillydd fel y bydd ein hieir buarth yn tystio. Yn Birchgrove mae ein holl ieir yn ieir iach a hapus! Gydag erwau o dir iddynt grwydro arno, maen nhw’n cynhyrchu wyau gwirioneddol wych, sy’n golygu fod pawb yn ennill!

Mae wyau Birchgrove yn wyau buarth, sydd wedi’u gwarantu gan gynllun Bwyd Rhyddid yr RSPCA, sy’n sicrhau bod y safonau lles, hylendid ac arferion amgylcheddol uchaf ar waith ac yn cael eu monitro.

Mae Birchgrove yn fwyd o ansawdd sy’n cael ei ffermio gyda chydwybod. Rydym yn cyflenwi wyau i Gymru benbaladr, a gall ein holl gwsmeriaid fod yn dawel eu meddyliau eu bod yn prynu cynnyrch o ansawdd gan fusnes teuluol, lle mae’r iâr a’r wy yn gyfartal.

Gallwch ein gweld ym marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar Sadwrn 1af & 3ydd pob mis.
Galwch heibio a rhowch gynnig i’n hwyau!

 
Manteision bod yn iâr Birchgrove:

  • Lles Anifeiliaid Uchel
  • Gweithwyr Lleol
  • Ôl Troed Carbon Isel
  • Busnes teuluol
  • Wedi ennill nifer o wobrau
  • Erwau o dir i grwydro’n rhydd a gyrroedd bychain